เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

สมาคมฯนี้ได้ก่อตั้งเป็น ชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538

จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION (TPIA)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546


  • นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ องค์กร - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเ...
Visitors: 22,880