เกี่ยวกับเรา

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของกลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม สายจูง แชมพู ที่ได้รู้จักกัน และ

รวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตลาดให้มีความแข็งแรง ให้มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง และยั่งยืน 

เริ่มแรกจึงได้ก่อตั้งเป็น "ชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 

โดยมีผลงานที่เด่นๆ ได้แก่การจัดงานสำหรับสุนัขขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าครั้งแรก ที่ ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ 

แต่ด้วยความจำกัดหลายๆอย่างในทางกฏหมาย สมาชิกชมรมฯ จึงพร้อมใจกันจัดตั้งเป็นสมาคมการค้า 

โดยใช้ชื่อว่า สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION (TPIA)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จนถึงทุกวันนี้


  • นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ องค์กร - เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเ...
Visitors: 88,290