ทำเนียบกรรมการ

 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 7 (ดำรงตำแหน่งปี 2560-2562)


1. นายณัฐ จรัญวัฒนากิจ                     นายกสมาคมฯ                 บริษัท เพทแพคส์ จำกัด

2. นายวรวรรธน์ ธนรัตน์ภินันท์                 อุปนายกสมาคมฯ             บริษัท พี.ยูนีไทย จำกัด

3. นายวรพัทธ์ อัครกุลไกรเลิศ               กรรมการ                         บริษัท เอส แอนด์ เอ โกลบอล จำกัด

4. น.สพ.ดนัย เพียรจริง                     กรรมการ                         บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

5. น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจัย             กรรมการ                         บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด

6. นายแซมมัว ฟุค ซุง ชู                     กรรมการ                         บริษัท โกลเด้น เอส เอ็ม อี เทรดดิ้ง จำกัด

7. คุณกิตติ พฤทธิราชวิทยา                 กรรมการ                         บริษัท ชอว์ปิง จำกัด

8. นายโชติดนัย เตชะพงศ์วรชัย             กรรมการ                         บริษัท พรฤกษ์ จำกัด

9. สพ.ญ.วิภา ธิติคุณากร                     กรรมการ                         บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด

10. นายนันทพล ตันติวงศ์อำไพ             ที่ปรึกษาฯ                       บริษัท เอมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

11. นายเกรียง แต้มชัชวาลย์                 ที่ปรึกษาฯ                       บริษัท อินเตอร์ พี เอส จำกัด 

12. น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ       ที่ปรึกษาฯ                       บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด

13. นายเฉลิมพล บุญคุ้มสวัสดิ์             ที่ปรึกษาฯ                       ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป

14. นางสาวสิริญาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี         ที่ปรึกษาฯ                 บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด

Visitors: 22,880