พิธีมอบเกียรติบัตร TPIA Pet Shop Award 2018 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

พิธีมอบเกียรติบัตร TPIA Pet Shop Award 2018 แก่ร้านค้าเพทชอพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ สมาคมฯกำหนด
Visitors: 88,291