การประชุมสามัญประจำปี 2563 เเละงานเลี้ยงสังสรรค์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เเละงานเลี้ยงสังสรรค์ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-20.30 น. ณ ร้าน ชินโซโคะ ซูชิ (Shinsoko Sushi)
Visitors: 88,290