การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เเละงานเลี้ยงสังสรรค์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เเละงานเลี้ยงสังสรรค์
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-20.00 น.
ณ ร้าน ชินโซโคะ ซูชิ (Shinsoko Sushi)
Visitors: 88,288