สมาชิกวิสามัญ ประเภทเพ็ทช็อป

1. บริษัท เพ็ท คลับ จำกัด   ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 255 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 02-077-4684

Email: info@petclub.co.th


2. บริษัท วีว่า พรีเมี่ยม เพ็ท สโตร์ จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 99/88 หมู่ 16  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทรศัพท์ 02-170-7373-4

Email: viroj@petloverscentre.com


3. บริษัท เผ่าภาคิน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 71/220 หมู่บ้านอรุณทอง ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 081-9201899

Email: petmallshop@yahoo.com


4. บริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 699 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์ 043-222-384

Email: khonkaenplatu@gmail.com


 5.บริษัท ฟิตวัน เพ็ทซัพพลายส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 158/18 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 081-814-1012

Email: fitoneb@hotmail.com


6. บริษัท  บัวจันทร์  กรุ๊ป  จํากัด  ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 59/163 หมู่ 9 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-409-0777

Email: buachanpetshop@hotmail.com


7.บริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 239 /6 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 094-447-8789

Email: SWP.pong@yahoo.com


8. บริษัท เทลลี่ บัดดี้ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 9 /5 ซอยรัชดาภิเษก 18  ถนนรัชดาภิเษก เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 098-274-0123

Email: info@tailybuddy.com


 9. บริษัท มนูญเพ็ทช็อป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

 ที่อยู่ 99/302 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-015-2595


10. กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 7/3 หมู่ 1 ถนนจักรพรรดิ์ ตำบลประตูชัย  อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

โทรศัพท์ 081-8049890

Email: kae_kts@hotmail.com


 11. บริษัท มนูญเพ็ทช็อป บาย ไอเคเอส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

 ที่อยู่ 86/6-7 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   11130

โทรศัพท์ 02-409-5156

Email: pommanoon2009@gmail.com


 12. บริษัท  ดีเอ็นเจ พัทยา จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

  ที่อยู่ 472/31  หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   20150 

โทรศัพท์ 085-176-4474

Email: dogenjoypattaya@gmail.com


 13. บริษัท มนูญเพ็ทช็อป เคจี กรุ๊ป 2018 จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่ 1246 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250

โทรศัพท์ 02-096-1488

Email: account@manoonkg2018.co.th


 

Visitors: 88,288