เข้าสวัสดีปีใหม่​ ท่านผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์​ กรมปศุสัตว์

นายกสมาคมฯ​ และ​กรรมการ​สมาคมฯ​ เข้าสวัสดีปีใหม่​

กับท่านผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์​ กรมปศุสัตว์

Visitors: 88,292