เกี่ยวกับเรา

About Us

ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของกลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม สายจูง แชมพู ที่ได้รู้จักกัน และรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตลาดให้มีความแข็งแรง ให้มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง และยั่งยืน เริ่มแรกจึงได้ก่อตั้งเป็น "ชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 โดยมีผลงานที่เด่นๆ ได้แก่การจัดงานสำหรับสุนัขขึ้นภายในห้างสรรพสินค้า ครั้งแรก ที่ ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แต่ด้วยความจำกัดหลายๆอย่างในทางกฏหมาย สมาชิกชมรมฯ จึงพร้อมใจกันจัดตั้งเป็น สมาคมการค้า โดยใช้ชื่อว่า สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION (TPIA) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จนถึงทุกวันนี้

about person
about person
about person
about person

Message

สาสน์จากนายกสมาคม

comment-icon

จากที่ผ่านมา เกิดโรคโควิด 19 ระบาดทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2563-2564 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6 ล้านคน มีการล็อคดาวน์ ทำให้หลายธุรกิจ เช่น โรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร ศูนย์การค้า เป็นต้น เกิดผลกระทบอย่างสูง ปี 2565 มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้ง ราคาน้ำมันที่สูงมากกว่า 100 us$ ต่อบาเรล และรัสเซีย รบกับยูเครน ทำให้วัตถุดิบสำหรับสัตว์เลี้ยงราคาสูงขึ้น สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการทั้ง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ในช่วงโควิด สมาคมฯ  ได้มีการจัดสัมนา เกี่ยวกับ Social Marketing เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และปรับตัวของการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผ่านวิกฤต ช่วงโควิด 19 เพื่อพันธกิจ ของสมาคมฯ คือ ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคผู้ผลิต ผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง พัฒนาตลาดในประเทศ และเชื่อมโยงสู่ระดับสากล เราจะก้าวผ่านอุปสรรค ไปด้วยกัน

นายวรพัทธ์ อัครกุลไกรเลิศ

นายกสมาคมฯ
approach team

Company Growth Level

นโยบายสมาคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์