รายละเอียดกิจกรรม

table

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ TPIA' s Pet Shop Award 2023

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย  ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ  TPIA' s  Pet Shop Award 2023 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (เพ็ทช็อป) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง  ทางสมาคมฯ หวังว่า โครงการ  TPIA' s  Pet Shop Award 2023 จะเป็นประโยชน์กับทางร้านเพ็ทช็อป และช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดสมัครเข้าร่วมโครงการตามภาพ และกรุณาสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ TPIA' s  Pet Shop Award 2023

ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม  2566 – 30 พฤษภาคม  2566 


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง