รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

table

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ทางสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และได้มีการจัดเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี 2566-2567 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์ทานข้าวร่วมกัน ณ นาทอง เทอเรสบาร์ แอนด์ เรสเทอรองต์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง