รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

table

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย เข้าหารือเพื่อขอคำแนะนำ และหาแนวทางร่วมในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง จากกรมปศุสัตว์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย เข้าหารือเพื่อขอคำแนะนำ และหาแนวทางร่วมในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง กับทางนายสัตวแพทย์อุดม จันทร์ประไพภัทร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อีก 6 ท่าน จากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง