หน้าแรก

พันธกิจ

 

ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคผู้ผลิต ผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง พัฒนาตลาดในประเทศ และเชื่อมโยงสู่ระดับสากล
    • IMG_5247.JPG
      ประวัติสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของกลุ่มผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม สายจูง แชมพู ที่ได้รู้จักกัน และรวมตัวกันทำกิจกรรม ...

    • petshopboy 101_๑๗๐๘๑๕_0004.jpg
      กิจกรรมพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการ "Pet Shop Boy Training" สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ใส่ใจผ...

Visitors: 32,831