สมาคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย

THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION

groups

About Us

ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคผู้ผลิต ผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

พัฒนาตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการภาคผู้ผลิต ผู้ค้าผลิตภัณฑ์สำหรับ สัตว์เลี้ยงในประเทศ และเชื่อมโยงสู่ระดับสากล ภายใต้สมาคมอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย THAI PET PRODUCT INDUSTRIES ASSOCIATION (TPIA)

profit Support
red flag Develop
tax icon Sustainable
banking banking

Cooperate with various agencies

ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

target target

Disseminate news to members

เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจให้กับสมาชิกของสมาคมฯ โดยเท่าเทียมกัน

banking banking

Product support Thai pets

ส่งเสริมให้มีการผลิต การนำเข้า การจัดจำหน่าย การค้าผลิตภัณฑ์ สัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ

banking banking

Cooperate with various agencies

ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

Call To Action

We Are Here For Your Possitive Response.

News

ข่าวอัพเดต

11 / 05 / 2023

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย เข้าหารือเพื่อขอคำแนะนำ และหาแนวทางร่วมในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง จากกรมปศุสัตว์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย เข้าหารือเพื่อขอคำแนะนำ และหาแนวทางร่วมในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง กับทางนายสัตวแพทย์อุดม จันทร์ประไพภัทร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่อีก 6 ท่าน จากกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

Read More
21 / 03 / 2019

การประชุมสามัญประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562

การประชุมสามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

Read More
14 / 03 / 2018

การประชุมสามัญประจำปี 2561

ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

Read More

Activities

กิจกรรมอัพเดต

14 / 10 / 2020

Pet Fair South-East Asia 2020

สมาคมฯร่วมมือกับบริษัท วี เอ็น ยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ในการจัดงาน Pet Fair South-East Asia 2020 เป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสัตว์เลี้ยงนานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชีย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเ

Read More
11 / 05 / 2023

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ TPIA' s Pet Shop Award 2023

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ TPIA' s Pet Shop Award 2023 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (เพ็ทช็อป) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

Read More
16 / 05 / 2019

Agriplus Award 2019

สมาคมฯ​ ขอแสดงความยินดีกับ​อีกหนึ่งสมาชิกคุณภาพระดับประเทศของสมาคมฯ​ บริษัท​ Petsmile​ by Dr. PET จำกัด​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ Agri plus Award 2019 จากกรมการค้าต่างประเทศ​ กระทรวงพาณิชย์​ ประเภทผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหารที่มีงานวิจัยรองรับ สินค้าประเภททรายแมว​เม

Read More

Join With Our Team

We Are Waiting For Your Response